•  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải
    Lấy chồng được ba năm, trong cuộc sống hạnh phúc, tôi chưa chưa hề bày tỏ với chồng một lời than thở dù là chuyện làm tình của anh ấy khá yếu kém. Lúc đó tôi phải chăm sóc bố chồng bị thương cần điều dưỡng, nhưng tôi không thích bố chồng có tính cách kiêu ngạo. Ngoài ra, ông ta bắt đầu quấy rối tình dục, bao gồm cả việc ăn cắp đồ lót của tôi, và tôi đã an ủi bố chồng tôi một lần bằng tay khi anh ta yêu cầu cơ thể của tôi. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng họ thấy rằng tôi không hài lòng với cuộc sống về đêm của mình với chồng và ….